Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Cawm Kom Txhob Txo Txoj Sia 101 rau cov Niam Txiv: Paub Txog Tus Cwj Pwm thiab Yuav Ua Li Cas

January 28, 2021 @ 6:00 pm - 7:00 pm

 

Cawm Kom Txhob Txo Txoj Sia 101 rau cov Niam Txiv: Paub Txog Tus Cwj Pwm thiab Yuav Ua Li Cas
Qhov siv dawb webinar kev tshwm sim cov ntaub ntawv hais txog cawm kom txhob txo txoj sia rau cov niam txiv, qhia txog tus cwj pwm yuav txo txoj sia, yuav nrhiav kev sib tham li cas nrog cov hluas, yuav nrhiav kev pab li cas yog pom tau hais tias cov hluas muaj kev xav yuav txo txoj sia, thiab nrhiav tej chaw muaj kev pab.
January 28 thaum 6 PM txog 7 PM
Please share this opportunity broadly with colleagues and parents.